Kabinet Rutte III: wat betekent het voor de zorg?

Rutte III

Kabinet Rutte III: wat betekent het voor de zorg?

Rutte IIINu bekend is wat het Kabinet Rutte III wil doen de komende vier jaren, maken we de balans op. Wat verandert er in de zorg en wat verandert er juist niet?

Het kabinet wil de zorguitgaven in de hand houden om er zo voor te zorgen dat er geld vrij wordt gemaakt voor de ouderenzorg. Welke besparingen gaan er plaatsvinden?

 

  • Ziekenhuizen, GGZ, huisartsen en wijkverpleging krijgen te maken met een uitgavenplafond. Dit moet jaarlijks 1,9 miljard euro opleveren;
  • Er gaat minder geld naar het inkoop van medicijnen: 460 miljoen per jaar. Dat wil het kabinet bewerkstelligen door scherp in te kopen en medicijnkosten opnieuw te berekenen. Deze kosten worden doorberekend aan de gebruiker. Voor bepaalde medicijnen is wellicht een hogere eigen bijdrage nodig;
  • Belasting op tabak gaat omhoog. Dat moet een besparing van 200 miljoen euro opleveren.
  • Er is afgesproken dat het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering tot 2021 gelijk blijft op 385 euro. Door het drempelbedrag te bevriezen, gaat de premie vermoedelijk wel sneller omhoog de komende jaren. Dit om de stijgende zorgkosten te financieren.

 

Wat gebeurt er met het ‘verdiende’ geld?

  • Er wordt 2,1 miljard vrijgemaakt om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren;
  • De eigen bijdrage voor mensen die thuiszorg via de gemeente ontvangen wordt gemaximaliseerd op € 17,50. Voorheen was er geen maximum. Het betekent een lastenverlichting van 145 miljoen euro voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben;
  • Het kabinet stelt 170 miljoen euro beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering, vervolgens 20 miljoen euro per jaar. Er komt een nationaal plan van aanpak, waarin de focus ligt op het bestrijden van roken en overgewicht.

 

Meer transparantie bij zorgverzekeraars

Verder wil kabinet Rutte III dat er meer transparantie komt in het polisaanbod bij zorgverzekeraars. Er is nu sprake van een zekere wildgroei van zorgpolissen, waarbij verzekeraars dezelfde polissen aanbieden voor verschillende prijzen. Hier wil de nieuwe regering een einde aan brengen. Tot slot moeten zowel verzekeraars als zorgaanbieders opener zijn over de tarieven die ze hanteren voor behandelingen en andere zorgvormen. De overheid wil dat er bij de inkoop van behandelingen en andere zorg twee zaken centraal staan: de prijs én de kwaliteit. Daarnaast moeten zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen onderhandelen over de tarieven van medicijnen.

Preferentiebeleid hulpmiddelen

Voor bepaalde hulpmiddelen, zoals een rolstoel of kruk, geldt binnenkort een preferentiebeleid. Dat betekent dat de verzekeraar alleen die hulpmiddelen vergoed die zijn aangemerkt als voorkeurshulpmiddel. Dit hulpmiddel is meestal van één bepaald merk en vanwege afspraken goedkoper dan andere modellen. Als je echt een ander merk of model wilt, moet je in de toekomst mogelijk bijbetalen.

Meer geld naar preventie en e-health

Er komt deze kabinetsperiode een bedrag van 170 miljoen euro beschikbaar voor preventie en gezondheidsverbetering. De besteding van dit bedrag wordt bepaald in een nationaal preventieakkoord die wordt ondertekend door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars. Al wel is duidelijk dat de focus ligt op het voorkomen en aanpakken van roken en overgewicht.

Ten slotte wordt er 40 miljoen euro vrijgemaakt voor e-health en andere nieuwe innovaties op het gebied van gezondheidszorg. Een voorbeeld van e-health is bijvoorbeeld een slimme app op de smartphone die helpt de conditie te verbeteren of een afspraak te maken bij de huisarts.

Negatieve reacties

In de zorg vallen de nodige klappen en dus zijn de reacties overwegend teleurgesteld. De NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: “De ziekenhuiszorg komt er in het nieuwe regeerakkoord niet goed vanaf. We zijn bezorgd dat dit leidt tot minder of lagere kwaliteit van de zorg.”

Ook het Centraal Planbureau (CPB) reageerde dat dit pakket aan maatregelen mindere of zorg van slechtere kwaliteit tot gevolg heeft.

Mocht u naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord nog vragen hebben? Neemt u dan gerust contact met ons op via 0182-304488 of stuur een e-mail naar zorg@sucsez.nl.

Lees hier welke gevolgen het regeerakkoord heeft voor de arbeidsmarkt en sociale zekerheid!

Geen reactie's

Geef een reactie