Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Hierbij treft u een complete beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij willen u namelijk graag voorzien van een goed overzicht van wat u van ons kunt en mag verwachten en met welke diensten wij u bij kunnen staan. Daarnaast treft u op deze pagina ons dienstverleningsdocument.

SUCSEZ Advieswijzer

In onze advieswijzer leest u precies waar wij voor staan, op welke wijze onze dienstverlening is opgebouwd en welke acties wij ondernemen om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 

SUCSEZ Dienstverleningsdocument

In het dienstverleningsdocument staat wat wij voor u kunnen betekenen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u onze dienstverlening en onze kosten vergelijken.

 

SUCSEZ Beloningsbeleid

SUCSEZ beloont haar medewerkers uitsluitend binnen de grenzen van wet- en regelgeving.

 

Naast het vast salaris kunnen werknemers in aanmerking komen voor een variabel salaris. De variabele beloningen worden jaarlijks vastgesteld en zijn primair gebaseerd op het ondernemingsresultaat en worden op individuele basis toegekend.
De hoogte van het individuele variabele salaris is daarnaast onder meer gebaseerd op de criteria zoals inzet en toewijding, afdelingsdoelstellingen, persoonlijke doelstellingen vanuit de individuele beoordeling en bedraagt per werknemer maximaal 1 maandsalaris.

 

Uitsluitend voor directie zonder aandelen is een variabel deel van het salaris mogelijk met een maximum van 15% van het jaarsalaris.

 Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies

Met de totstandkoming van de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies stellen de onafhankelijk financieel adviseurs, georganiseerd in branchevereniging Adfiz, een kwaliteitsnorm voor hun advisering bij zorgcollectiviteiten. Daarin zijn de belangrijkste kwaliteitscriteria in vijf uitgangspunten samengevat. Deze uitgangspunten kenmerken zich door de focus op zorginhoudelijke afspraken en transparantie over de geadviseerde collectiviteit. Hoewel een collectiviteit altijd maatwerk vergt, nemen de aspecten uit deze Gedragscode in ieder advies een centrale plek in.

 

De aan de Gedragscode gebonden partijen, waar SUCSEZ deel van uitmaakt, vinden het belangrijk de klant een kwalitatief hoogwaardig onafhankelijk advies te leveren. De kernwaarden van dit advies zijn verwoord in de volgende uitgangspunten:

  1. een collectiviteit moet meer zijn dan een prijsafspraak;
  2. focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
  3. tussentijdse evaluatie als continu proces;
  4. helderheid over product en aanbieder;
  5. transparante beloning.

 

 

In de Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten is omschreven wat wij voor u kunnen betekenen in de advisering bij collectieve zorgverzekeringen. Daarnaast is opgenomen wat de gemiddelde prijs is voor deze dienstverlening. Dit betekent dan ook dat de informatie niet is afgestemd op uw specifieke situatie. Zowel op uw als ons verzoek is het mogelijk om afwijkende afspraken te maken. De dienstenwijzer is ervoor bedoeld om onze dienstverlening en beloning inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

 

Direct naar

SUCSEZ B.V. - Wft 12012119 - Kifid 300.008196 - Handelsreg. 24387374

logo-kiesgoed
logo-sucsez
logo-verzuimveiling