Lichte stijging zorgpremie in 2018 en minder overstappers

zorgpremie

Lichte stijging zorgpremie in 2018 en minder overstappers

zorgpremieDe gemiddelde zorgpremie komt dit jaar uit op 1.378 euro per jaar en is daarmee 1,8 procent gestegen. De stijging is minder dan in 2017. Het verschil tussen goedkoopste basisverzekering (1.126 euro) en duurste verzekering (1.506 euro) is bijna 380 euro. Dat is terug te lezen in de Zorgthermometer, die Vektis jaarlijks publiceert.

Het aantal verzekerden dat is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar is 6,2 procent. Dat is een kleine afname van 0,2 procentpunt ten opzicht van vorig jaar. In 2018 waren er in totaal 1,1 miljoen overstappers. Dat zijn er 19.000 minder dan vorig jaar.

Minder zorgpolissen

Het aantal polissen waar consumenten uit kunnen kiezen neemt ook af. Deze trend van de afgelopen jaren zet zich door. Afgelopen jaar konden mensen kiezen uit 55 polissen, 3 minder dan vorig jaar. Een prima ontwikkeling volgens SUCSEZ, want veel polissen zijn identiek, maar hebben alleen een ander ‘jasje’. Een verlaging van het aantal zorgverzekeringen zorgt voor meer transparantie.

Wel is er voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuwe zorgverzekeraar toegetreden tot de markt, namelijk iptiQ. IptiQ is sinds dit jaar risicodrager van drie verzekeringen die eerder onder VGZ vielen.

Het marktaandeel van Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis is gedaald naar 86,5 procent. Eerder stond dit aandeel op 88,4 procent en bij de invoering van de Zvw in 2006 op 91 procent. Dit heeft onder andere te maken met de overstap die verzekerden maken naar kleinere verzekeraars.

Collectief verzekerden

Het aantal verzekerden dat via een collectief is verzekerd, neemt voor het derde jaar op rij af. Toch heeft het overgrote deel van alle verzekerden (66,6%) in 2018 een collectieve verzekering.
Collectief verzekerden betalen gemiddeld minder dan individueel verzekerden. Dit verschil neemt wel langzaam af. In 2018 was dit 23 euro per jaar, terwijl collectief verzekerden in 2016 nog 41 euro minder betaalden en in 2017 gemiddeld 38 euro.

Eigen risico en aanvullende verzekering

In acht jaar tijd is het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering gedaald van 93 naar 84,5 procent. Sinds 2014 is dit percentage vrijwel gelijk gebleven.
In 2017 koos 12,2 procent van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico. In 2018 was dat 12,6 procent, waarvan bijna driekwart gebruik maakte van het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro bovenop het verplichte eigen risico van 385 euro.

Neem voor vragen over uw zorgverzekering contact op met onze adviseurs via 0182 – 30 44 88 of stuur een e-mail naar zorg@sucsez.nl.

Bron: Vektis

Geen reactie's

Geef een reactie