Groot prijsverschil in zorg ziekenhuizen

transparantie

Groot prijsverschil in zorg ziekenhuizen

TransparantieDe prijzen van ziekenhuisbehandelingen verschillen nogal in Nederland. Het lijkt er in sommige gevallen op dat ziekenhuizen volstrekt willekeurige tarieven hanteren. Zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een recent gepubliceerd rapport.

Vanaf 2005 kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken maken over de prijzen van complete behandelingen. Het doel was om de concurrentie tussen ziekenhuizen van de grond te krijgen.

Gebrek aan transparantie

Tot op heden heeft deze regeling niet geleid tot zo laag mogelijke prijzen. Ook is er geen onderscheid te zien tussen goedkope of dure ziekenhuizen. Een ziekenhuis kan voor een knieoperatie een hoge prijs hanteren, maar voor de behandeling van hart- en vaatziekten weer in verhouding een lage prijs.

Volgens het CPB is een van de belangrijkste redenen voor de prijsverschillen het gebrek aan transparantie. Tot voor kort was er helemaal geen informatie bekend over de tarieven per behandeling. In 2016 kozen een aantal verzekeraars en ziekenhuizen ervoor om hun prijzen online te publiceren.

Meerdere manieren voor transparantie

De onderzoekers geven aan dat er meerdere manieren zijn om meer openheid te geven. De overheid kan voor consumenten een vaste eigen bijdrage per ziekenhuisbehandeling invoeren. Dat gaat dan wel gepaard met het loskoppelen van het eigen risico.
Een andere optie is dat de overheid direct ingrijpt. Bijvoorbeeld door uniforme productprijzen bij de zorginkoop tussen ziekenhuizen. Deze drastische ingreep werkt volgens het CPB alleen als een meer marktconforme oplossing niet blijkt te werken.

Kwaliteit van de zorg

De Patiëntenfederatie Nederland geeft in een reactie aan dat transparantie over de prijzen in de ziekenhuiszorg nog maar een begin is. Meer informatie over de kwaliteit van de zorg is ook gewenst.
“Niet alleen de prijzen zijn onduidelijk, we weten ook niet hoe goed ziekenhuizen zijn. We weten niet hoe vaak ze de fout in gaan, hoe vaak er hersteloperaties gedaan moeten worden, of hoe vaak bepaalde operaties überhaupt gedaan worden”, zegt een woordvoerder van de organisatie.

De Tweede Kamer wil graag in debat over het onderzoek van CPB. ”Dit is heel fundamenteel, omdat het de hele concurrentie onderuithaalt. Er is willekeur in plaats van concurrentie, en de kosten gaan niet omlaag”, aldus SP’er Maarten Hijink.

 

Neem voor vragen over tarieven van ziekenhuisbehandeling of uw zorgverzekering contact op met onze adviseurs via 0182 – 30 44 88 of stuur een e-mail naar zorg@sucsez.nl.

Bron: Nu.nl

Geen reactie's

Geef een reactie