Kostenverdeling bij dubbele dekking reis- en zorgverzekering

Dubbele dekking

Kostenverdeling bij dubbele dekking reis- en zorgverzekering

Dubbele dekkingSoms hebben verzekerden met een reis- en een zorgverzekering een dubbele dekking voor kosten bij ziekte in het buitenland, zoals ziekenvervoer en repatriëring. Onlangs hebben zorg- en reisverzekeraars hun afspraken voor het afwikkelen van de dubbele dekking verbeterd en verlengd. Nagenoeg alle zorgverzekeraars, samen goed voor een marktaandeel van ruim 85 procent, doen mee met het convenant.

 

Rol van de alarmcentrales

Verzekeraars gaan onder meer in gesprek met alarmcentrales, die ze inschakelen om verzekerden in het buitenland bij te staan. De gesprekken hebben als doel uit te leggen welke rol de alarmcentrales hebben om de afspraken in het convenant zo goed mogelijk voor de consument uit te voeren. In het nieuwste Convenant Samenloop reisverzekeringen/ zorgverzekeringen zijn ook de bestaande afspraken nog wat duidelijker verwoord. Verzekerden kunnen als gevolg van de hernieuwde afspraken weer tot eind 2019 vertrouwen op hulp ter plaatse en dekking van hun kosten, als zij in problemen komen in het buitenland.

Verbetering efficiëntie

Dubbele dekking lijkt misschien fijn als dubbele zekerheid. Maar in het verleden mondde dubbele dekking al te vaak uit in een vervelende juridische strijd over het hoofd van de verzekerde. Daarbij probeerden de verzekeraars de kosten op elkaar te verhalen. Ook werden de polisvoorwaarden steeds ingewikkelder, om maar de aansprakelijkheid bij de andere verzekeraar te kunnen neerleggen. De verzekerde heeft daar niets aan. Dat probleem vormde een belangrijke aanleiding voor het eerste Convenant Samenloop reisverzekeringen/ zorgverzekeringen. In het Convenant staat wanneer welke kosten voor rekening komen van welke verzekeraar. Daar hoeft de verzekerde zich geen zorgen meer over te maken. Ook verzekeraars hebben duidelijkheid vooraf en kunnen zaken veel efficiënter afhandelen. En ook dat is in het belang van de verzekerde.

Het Convenant Samenloop reisverzekeringen/ zorgverzekeringen is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Verbond van Verzekeraars. De laatste is de branchevereniging van onder meer reisverzekeraars. Op de website van ZN staan het vernieuwde convenant en de namen van de deelnemende reis- en zorgverzekeraars. De bepalingen van het convenant zijn voor een consument van toepassing als zijn reisverzekeraar én zijn zorg- of ziektekostenverzekeraar deelnemen.

Twee scenario’s

De aangesloten verzekeraars hebben in het convenant dan ook afgesproken dat de alarmcentrale die als eerst wordt aangesproken door de verzekerde, een eventuele garantstelling afgeeft en zorgdraagt voor de verdere schadebehandeling. Afhankelijk van de daadwerkelijke dekking op (één van) beide polissen krijgt de aangesproken verzekeraar het recht om de medische kosten op de andere verzekeraar te verhalen.

  1. De reisverzekeraar wordt aangesproken. Als de medische kosten volledig gedekt zijn op de (basis)zorgverzekering, kunnen al deze kosten worden verhaald op de zorgverzekeraar. Wanneer deze kosten onder de aanvullende ziektekostenverzekering vallen, kan slechts 50% worden verhaald.
  2. De zorgverzekeraar wordt aangesproken. Als de medische kosten niet op de zorgverzekering en ook niet aanvullend zijn gedekt, kunnen deze kosten volledig worden verhaald op de reisverzekeraar. Als de medische kosten alleen gedekt zijn op de aanvullende ziektekostenverzekering, kan slechts 50% worden verhaald op de reisverzekeraar. Natuurlijk moet er dan wel dekking zijn op de reisverzekering.

 

In beide situaties is het dus goed om de polisvoorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering en de reisverzekering door te nemen. Twijfelt u of de dekking van uw verzekering volledig is of heeft u vragen over dit convenant? Neem gerust contact met ons op via 0182 – 30 44 88 of via particulier@sucsez.nl.

 

Geen reactie's

Geef een reactie