Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. SUCSEZ spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website staat.

 

SUCSEZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SUCSEZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SUCSEZ. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van tekst en afbeeldingen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SUCSEZ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Neem voor opmerkingen en suggesties direct contact op met onze webredactie via telefoonnummer 0182 – 30 44 88 of via info@sucsez.nl.

Direct naar

SUCSEZ B.V. - Wft 12012119 - Kifid 300.008196 - Handelsreg. 24387374

logo-kiesgoed
logo-sucsez
logo-verzuimveiling