Nieuws

De dekking van een aantal aanvullende verzekeringen wordt in 2018 versoberd. De vergoeding voor fysiotherapie, brillen en de tandarts worden bij een aantal aanvullende verzekeringen verminderd. Vergelijk uw zorgverzekering Heeft u in 2017 een aanvullende verzekering? Dan kunt u er niet automatisch van uitgaan dat die verzekering...

Zondag 12 november maakten de laatste zorgverzekeraars hun zorgpremies en voorwaarden voor 2018 bekend. Daarmee kan het vergelijken en het zoeken naar de best passende zorgverzekering beginnen. De gemiddelde premiestijging ligt rond de 2 à 3 euro per maand. Lager dan de - na Prinsjesdag...

Voldoet u als werkgever niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet? Dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de...