Nieuws

Een aantal medisch noodzakelijke cosmetische ingrepen wordt vanaf 2017 toch weer vergoed via het basispakket. Het gaat om ooglidcorrecties, besnijdenis en het aanbrengen van een borstimplantaten bij vrouwen en transgenders die geen borstgroei hebben. Op voorwaarde van medische indicatie De ingrepen zitten weer in de basisverzekering als...

Wie overweegt van zorgverzekeraar te veranderen, krijgt daarvoor iets langer bedenktijd. De zorgverzekeraars moeten vanaf 2017 hun nieuwe nominale premie een week eerder bekendmaken. En dus is de overstaptijd iets langer. De ministerraad stemde vrijdag 20 mei in met een wijziging van de Zorgverzekeringswet. Nu hebben zorgverzekeraars...

"Prettige mensen die je goed helpen!". Dat horen wij natuurlijk graag, maar ook als iets beter of anders moet. Begin dit jaar vroegen wij daarom onze klanten om de dienstverlening van SUCSEZ te beoordelen. Wij willen het meest klantvriendelijke kantoor van Nederland zijn en daarom horen wij...

Donderdag 7 april 2016 is de nieuwe campagne gestart over orgaandonatie met als motto 'Een leven redden. Je hebt het in je'. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Transplantatie Stichting, gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen sporen met de campagne mensen aan om het gesprek...

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Alle werkgevers in Nederland dienen voor 1 oktober 2016 te kiezen tussen een publieke verzekering bij het UWV of voor het WGA-eigenrisicodragerschap, gecombineerd met een verzekering...

De overheid verstrekt steeds vaker premiekortingen en subsidies aan werkgevers om moeilijk plaatsbare werknemers een kans te geven op de arbeidsmarkt. Deze regelingen zijn vaak van tijdelijke aard, maar kunnen een fors financieel voordeel opleveren voor u als werkgever. Helaas maken werkgevers nog onvoldoende gebruik...

Medisch specialisten kunnen sinds 1 januari met de nieuwe zorgpolis-checker hun patiënten vooraf vertellen of een bepaalde behandeling door hun zorgverzekering (exclusief aanvullende verzekering) wordt gedekt. Hierdoor is het mogelijk om voorafgaand aan de behandeling inzichtelijk te krijgen of een behandeling gecontracteerd is en voor vergoeding in...