Nieuws

Een zorgverzekering met beperkende voorwaarden is een zorgpolis waarbij bijvoorbeeld de keuze voor gecontracteerde zorg beperkt is. Of wanneer u een lagere vergoeding ontvangt voor zorg bij een niet-gecontracteerde hulpverlener. Alle polissen waarbij dergelijke beperkingen gelden worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gekenmerkt als ‘zorgverzekering...

UWV heeft recent de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 gepubliceerd. In deze nota staan de bouwstenen waarmee het uitvoeringsinstituut per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) voor het premiejaar 2018 berekent. De Belastingdienst stuurt eind november 2017 aan...