Boetes bij het niet naleven van de Arbowet

Arbowet

Boetes bij het niet naleven van de Arbowet

ArbowetVoldoet u als werkgever niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet? Dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Inmiddels is bekend gemaakt hoe hoog de boetes zijn. Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de bijbehorende boetes.

Niet naleven Arbowet? Eerst een waarschuwing

Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, zal de inspectie SZW een boete opleggen. In de gevallen waarbij direct een boete wordt opgelegd, is dit hieronder aangegeven.

Boetes omtrent het basiscontract

 • Geen basiscontract: 1.500 euro  (kan direct worden opgelegd)
 • Basiscontract niet compleet: 750 euro
 • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract: 750 euro
 • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: 1.500 euro

 

Boetes omtrent preventiemedewerkers

 • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): 1.500 euro

 

Boetes omtrent open spreekuur

 • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur. 1.500 euro

 

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: 1.500 euro
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: 1.500 euro
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist: 340 euro

 

Boetes omtrent second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: 1.500 euro
 • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: 750 euro

 

Wilt u meer weten over hoe u de boetes kunt voorkomen? Of wilt u persoonlijk advies van een van onze risicoadviseurs? Bel 0182 – 30 44 88 of stuur een e-mail naar inkomen@sucsez.nl. De adviseur bekijkt met u de mogelijkheden en gaat met u op zoek naar een passende oplossing.

Tags:
, ,
Geen reactie's

Geef een reactie