Zorg Pluspakket

Kosteloze verhaalservice na een ongeluk

 

Sluit u via SUCSEZ een nieuwe zorgverzekering mét aanvullende zorgverzekering af voor 2018, of heeft u al een basisverzekering én aanvullende zorgverzekering* via SUCSEZ? Dan profiteert u van kosteloze verhaalservice na een ongeval.

Daarnaast bent u gratis verzekerd voor tandartskosten en kosten voor fysiotherapie na een ongeluk wanneer verhalen van de kosten niet mogelijk is. Deze kosten zitten niet in de basisverzekering en zijn (veel) hoger dan de meeste aanvullende (tandarts)verzekeringen vergoeden.

Verhaalservice na een ongelukVerhaalservice

Een ongeluk zit in een klein hoekje. In samenwerking met 112schade verhalen wij verkeers- en letselschades kosteloos voor u op de tegenpartij.

 

Hoe werkt het?

Wij verhalen uw schade zonder dat wij bij u hiervoor kosten in rekening brengen. Zo kunt u rustig van de schrik bekomen en hoeft u zich over de juridische afwikkeling van uw schade geen zorgen te maken. Bij het verhalen van de schade doorlopen wij de volgende stappen:

 1. Verzamel alle gegevens van de tegenpartij en meld uw schade online.
 2. Voeg het schadeformulier direct bij de schademelding of stuur het later toe.
 3. 112schade beoordeelt het schadebedrag en bekijkt de verhaalmogelijkheden.
 4. Is het verhalen mogelijk? Dan starten wij de verhaalsactie, bijvoorbeeld met de hulp van een schade-expert.
 5. 112schade stelt de tegenpartij aansprakelijk en verhaalt de schade.
 6. Schadebedrag wordt vergoed door de tegenpartij.

 

Wij verhalen de volgende schades:

 • Letselschade: Wanneer u door toedoen van een ander geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, is er sprake van letselschade.
 • Zorgkosten: Wanneer u door toedoen van een ander zorgkosten maakt die niet of gedeeltelijk gedekt zijn door de zorgverzekering.
 • Materiële schade: Wanneer u schade heeft aan uw voertuig die niet gedekt is op uw eigen verzekering.
 • Loonkosten: Wanneer u door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval.

 

Meld hier uw schade

Wilt u uw kosten claimen via het Zorg Pluspakket? Meld hier uw schade. Nadat de schade is ingevoerd krijgt u binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging met daarbij een schadenummer en gegevens om de voortgang van de schade online te volgen.

Extra ongevallenverzekering via SUCSEZ

Sluit u via SUCSEZ een nieuwe zorgverzekering mét aanvullende zorgverzekering af voor 2017, of heeft u al een basisverzekering én aanvullende zorgverzekering* via SUCSEZ? Dan bent u gratis verzekerd voor tandartskosten en kosten voor fysiotherapie na een ongeluk wanneer het verhalen van de schade niet mogelijk is.. Deze kosten zitten niet in de basisverzekering en zijn (veel) hoger dan de meeste aanvullende (tandarts)verzekeringen vergoeden.

 

Met het gratis (Ont)Zorg Pluspakket bent u verzekerd voor onderstaande kosten indien deze niet te verhalen zijn op een aansprakelijke partij:

 • tandartskosten na een ongeval tot 5.000 euro
 • en fysiotherapie na een ongeval tot 1.000 euro

 

SUCSEZ biedt het (Ont)Zorg Pluspakket aan in samenwerking met 112schade.nl.

 

In de polisvoorwaarden leest u meer over:

 • Wat u van de verzekeraar mag verwachten en wat de verzekeraar van u verwacht;
 • Welke kosten de verzekeraar wel en niet betaalt;
 • Hoe de afhandeling van een claim onder deze verzekering is geregeld.

 

* Een tandartsverzekering geldt niet als aanvullende zorgverzekering

Het (Ont)Zorg Pluspakket in een notendop

Wanneer u door een ongeval kosten moet maken voor de tandarts of fysiotherapie en deze worden niet vergoed door de zorgverzekering dan gaat 112schade.nl deze kosten verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Naast deze kosten verhaalt 112schade.nl ook overige kosten. Denk hierbij aan verlies aan inkomen of smartengeld.

Mochten de kosten voor tandarts of fysiotherapie niet te verhalen zijn op een aansprakelijke partij, dan komt er een uitkering uit het (Ont)Zorg Pluspakket.

 

Extra service voor u

SUCSEZ biedt u meer dan uitstekende service en een goede korting op de basisverzekering en geeft u met deze verzekering iets extra’s. Huidige én nieuwe klanten van SUCSEZ met een basisverzekering én een aanvullende zorgverzekering profiteren dus direct van deze gratis ongevallenverzekering.

Veelgestelde vragen

Wie kan gebruikmaken van het (Ont)Zorg Pluspakket?

Iedereen die via SUCSEZ een zorgverzekering én aanvullende zorgverzekering heeft of afsluit. Een tandartsverzekering geldt niet als aanvullende zorgverzekering.

De dekking van het (Ont)Zorg Pluspakket vervalt indien de zorgverzekering via SUCSEZ wordt beëindigd.

Wanneer komt u in aanmerking voor de vergoeding?

Het (Ont)Zorg Pluspakket is een aanvulling op de bestaande zorgverzekering. Dat betekent dat deze dekking alleen aanvullend vergoedt wat de zorgverzekering niet of onvoldoende vergoedt.

Hoeveel krijgt u maximaal vergoed?

Per volwassene per jaar vergoedt het (Ont)Zorg Pluspakket na een ongeval maximaal 5.000 euro voor tandartskosten en 1.000 euro voor fysiotherapiekosten.

Wat verstaan wij onder een ongeval?

Met een ongeval bedoelen we een gebeurtenis waardoor er direct schade aan uw gebit ontstaat of waardoor fysiotherapie noodzakelijk is. Bijvoorbeeld u valt van uw fiets. Gebeurtenissen waarbij u kunt verwachten dat uw gebit schade oploopt of u fysiotherapie nodig heeft, vallen hier niet onder.
Bijvoorbeeld het openen van een flesje met uw tanden.

Wat krijgt u niet vergoed?
 • Tandarts-of fysiotherapiekosten die niets met het ongeval te maken hebben, zoals een halfjaarlijkse controle
 • Het (Ont)Zorg Pluspakket vergoedt geen schade aan een (geheel of gedeeltelijk) kunstgebit. Het (Ont)Zorg Pluspakket vergoedt alleen schade aan originele eigen tanden of kiezen, kronen en bruggen
 • Tandarts-of fysiotherapiekosten ontstaan door een ongeval tijdens een sport-of spelsituatie.
Hoe vraagt u het (Ont)Zorg Pluspakket aan?

Dat hoeft u niet aan te vragen, want u krijgt het gratis en automatisch als u een basis- en aanvullende zorgverzekering via SUCSEZ hebt of afsluit.

Hoe kunt u uw schade melden en kosten claimen?

De gemaakte kosten kunt u alleen claimen via dit formulier.

Per wanneer gaat de dekking in?

De dekking geldt vanaf ingang van uw polis.

Wie is 112schade.nl?

112schade.nl werkt voor de verhaalactie samen met verschillende gespecialiseerde partners. De service is kosteloos voor de consument en de intermediair, omdat de gemaakte kosten verhaald kunnen worden bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met SUCSEZ via 0182 – 30 44 88 of stuur een e-mail naar zorg@sucsez.nl, 7 dagen in de week, 24 uur per dag! Onze adviseurs helpen u graag.